Case Report

Pelvic Retroperitoneal Mass Mimicking the Adnexial Mass: A Case of Schwannoma
 • Güler Ateser
 • Deniz Yıldıran
 • Aytaç Yüksel
 • Haluk Bacanakgil
 • Kemal Behzatoğlu
 • Ramazan Özyurt
 • Birtan Boran
İstanbul Med J 2006; 7: 40-42
A Case of Schwannoma Originating from the Intercostal Nerve
 • Türkan DÜBÜŞ
 • Gürhan ÇELİK
 • Adil ÖZTÜRK
 • Esra PAŞAOĞLU
 • Erol BOZKURT
İstanbul Med J 2010; 11: 179-184
Laparoscopic Resection of the Schwannoma of the Colon: Case Report and Review of the Literature
 • Ömer Avlanmış
 • Büşra Burcu
 • Rıza Gürhan Işıl
İstanbul Med J 2019; 20: 363-364 DOI: 10.4274/imj.galenos.2018.05925

Original Article

Pontocerebellar Angle Tumors: Ear MRI Findings
 • Abdullah Yüksel Barut
 • Atılay Büker
 • Engin Acıoğlu
 • Esra Paşaoğlu
 • Göksel Tuzcu
 • Önder Turna
İstanbul Med J 2012; 13: 65-73 DOI: 10.5505/1304.8503.2012.79188