Original Article

Efficacy of Laser Theraphy in Chronic Mechanic Back Pain (Plasebocontrolled, Single-blinded study)
 • Nil ÇAĞLAR
 • Ebru Yılmaz YALÇINKAYA
 • Özlem GÜLTEKİN
 • Muhammet KARABULUT
 • Ayhan BEYDOĞAN
 • Hülya GÜRBÜZ
 • Berna ÇELİK
İstanbul Med J 2009; 10: 5-8

Original Investigation

Comparison of the Efficiency of Placebo and Ultrasound Therapy in Knee Osteoarthritis
 • Firuzan Altın
 • Nil Çağlar
 • Özer Burnaz
 • Şule Tütün
 • Levent Özgönenel
İstanbul Med J 2013; 14: 86-89 DOI: 10.5152/imj.2013.24