Original Investigation

The Effects of Metformin, Ethinyl Estradiol/Cyproterone Acetate, and Metformin Ethinyl Estradiol/Cyproterone Acetate Combination Therapy on Carotid Artery Intima-media Thickness in Patients with Polycystic Ovary Syndrome
 • Derya Ünal
 • Hüseyin Demirci
 • Murat Yılmaz
 • Üçler Kısa
 • Murat Tulmaç
 • Sefa Güliter
İstanbul Med J 2020; 21: 47-52 DOI: 10.4274/imj.galenos.2020.75875
The Effects of Resistance and Aerobic Exercises on Adiponectin, Insulin Resistance, Lipid Profile and Body Composition in Adolescent Boys with Obesity
 • Meral Küçük Yetgin
 • Ani Agopyan
 • Ferit Kerim Küçükler
 • Asuman Gedikbaşı
 • Soner Yetgin
 • Fatma Çelik Kayapınar
 • Nurper Özbar
 • Bilal Biçer
 • Hasan Birol Çotuk
İstanbul Med J 2020; 21: 182-189 DOI: 10.4274/imj.galenos.2020.55938
Significantly Lower Serum Adiponectin Levels in the Postmenopausal Age may be Specific for Breast Cancer Risk
 • Turgut Aksoy
 • Didem Can Trabulus
 • Hale Aral
 • Erdinç Serin
 • Canan Kelten Talu
İstanbul Med J 2020; 21: 355-361 DOI: 10.4274/imj.galenos.2020.92979

Original Article

Comparison of adiponectin values in obese and nonobese diabetics and relationship with metabolic parameters
 • Esma Altunoğlu
 • Feray Akbaş
 • Fusun Erdenen
 • Hafize Uzun
 • Sabiha Civelek
 • Yasin Kocaöz
İstanbul Med J 2012; 13: 105-111 DOI: 10.5505/1304.8503.2012.99608

Original Investigation

Serum Adiponectin Related to Neovascularization Process in Diabetic Retinopathy
 • Mehtap Gökçe Margunato
 • Hale Aral
 • Özen Ayrancı Osmanbaşoğlu
 • Hülya Güngel
 • Esma Altunoğlu
 • Murat Usta
 • Şennur Köse
 • Erdinç Serin
 • Savaş Karataş
İstanbul Med J 2022; 23: 254-259 DOI: 10.4274/imj.galenos.2022.22804