Volume 1, Issue 2

June 1994
(14) Original Article, (1) Editorial

Editorial

Prenatal Ultrasonographic diagnosis of arteriovenous malformation of the vein of Galen
 • Tülin Özcan
 • Eyüp Ekici
 • Hüseyin Yeşilyurt
 • Nuri Danışman
 • Oya Gökmen
İstanbul Med J 1994; 1: 51-52

Original Article

Ventricular Septal Defects And Surgical Treatment
 • Aydın Aytaç
İstanbul Med J 1994; 1: 1-4
The effects of IV strdeptokinase and strepkinase+aspirin on the mortality rates of hospitalized patiens with acute myoardial infarction
 • Hakan Derin
 • Hayri Polat
 • Muharrem Coşkun
 • Mecdi Ergüney
İstanbul Med J 1994; 1: 5-8
Hemodiyaliz Hastalarında Serum Beta-2 Mikroglobulin Seviyeleri ve Amiloidoz
 • Ercan Komar
 • Fatma Karakullukçu
 • Kenan Onsun
 • Elmas Orak
 • Burhan Bedir
 • Serhat Perk
İstanbul Med J 1994; 1: 9-12
Duodenal Ülser Perforasyonlarının Tedavisinde Vagotomi + Piloroplastinin Yeri
 • Hüseyin Altun
 • Ö. Faruk Kayıkçı
 • İsmail Taşan
İstanbul Med J 1994; 1: 13-15
Kliniğimize Üç Yılda Başvuran Ankilozan Spondilitli Hastaların Özellikleri
 • Ayfer Kanberoğlu
 • Ömer Budur
 • Kaya Kanberoğlu
İstanbul Med J 1994; 1: 16-18
Percutaneus Treatment Approaches to simple renal eysts
 • Vural Saçak
 • Suat Özkan
 • H. İbrahim Bozkurt
 • Bülent Mansuroğlu
 • Erdinç Ünlüer
İstanbul Med J 1994; 1: 19-21
Experience on one-staged operation ofhypospadias cases
 • Vural Saçak
 • Atalay Yüzay
 • Cumali Ergün
 • Reşit Tokuç
 • Erdinç Ünlüer
İstanbul Med J 1994; 1: 22-24
Treatment of distal radius fractures by external fixation
 • Mustafa Caniklioğlu
 • Nikola Azar
 • Hakan Gülhan
 • Mahmut Karamehmetoğlu
 • Ali Bayman
İstanbul Med J 1994; 1: 25-30
External fixator applicatious in intertro chanteric femur fractures
 • Mustafa Caniklioğlu
 • Cüneyt Mirzanlı
 • Harun Güngör
 • Hacı Kutlu
 • Murat Mert
İstanbul Med J 1994; 1: 31-35
AMNİOİNFÜZVON
 • Birtan Boran
 • Güler Bağbozan
 • Rana Özveri
 • Atilla Ozgan
 • Zehra Caner
İstanbul Med J 1994; 1: 36-41
International Normalized Ratio for PT measure standardization
 • Güvenç Güvenen
İstanbul Med J 1994; 1: 42-43
The oost of the argon laser fatocoagulation to the SSK (Social insurance institution)
 • Kadir Eltutar
 • Ziya Kapran
İstanbul Med J 1994; 1: 44-46
Serebral Enfarktüs Gelişmesi Sonucu Eksitus Olan Bir Polisitemia Vera Vakası
 • Mehmet Yılmaz
 • Muharrem Coşkun
 • Macdi Ergüney
İstanbul Med J 1994; 1: 47-49
Bertter's Syndrome
 • S. Seçkin Karataş
 • Hayri Polat
 • A. Naim Keskin
İstanbul Med J 1994; 1: 49-50