Original Article

Risk Factors, Localization, and Mortality in İntracerebral Hemo"hages

 • Filiz Manga
 • Mualla Bozkurt
 • Vasfiye İlbay
 • Orhan Yağız
 • Aysel Tekeşin
 • Aytuğ Hayırlı
 • Mehmet Yetiş
 • Himmet Dereci
 • Sabire Yıldırım
 • Hüsniye Aslan
 • Şirin Saçak

İstanbul Med J 2007;8(2):13-15

Keywords: lntracerebral hemorrhages, riskfactors, mortality