ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Amaç ve Kapsam

İstanbul Tıp Dergisi; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır.

 

Derginin amacı; etik kurallara uyumlu hazırlanmış klinik ve deneysel çalışmaları, derleme, olgu sunumu, editöre mektup ve editöryel yorum türündeki yazıları yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlerde katkı sağlamaktır.

 

Derginin hedef kitlesi; sağlık alanındaki tüm disiplinlerde çalışan uzman hekimler ve akademisyenlerdir.

 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. İstanbul Tıp Dergisi, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

 

İstanbul Tıp Dergisi Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TUBITAK ULAKBIM TR Index, EBSCO, CINAHL ve GALE veritabanlarında indekslenmektedir.

 

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  www.istanbulmedicaljournal.org sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

 

Derginin tüm masrafları İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından karşılanmaktadır. Basılı kopyalarda tıbbi ilaç, malzeme ve cihaz üreticilerinin reklamları yayınlanabilir. İstanbul Tıp Dergisi reklam yayınlamaz.

 

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın  değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın  Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

 

Yayınlanan tüm içeriğe www.istanbulmedicaljournal.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Basılı kopyalar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerin, dergi yayın kurulu üyelierine ve dergi hakemlerine ücretsiz olarak dağıtılır.

 

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aittir.

 

Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

 

  

 

Editor in ChiefTevfik Fikret Çermik

Address: Clinic of Nuclear Medicine, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Phone+90 212 459 64 53

Fax+90 212 530 80 55

E-mail: tevfik.cermik@sbu.edu.tr

 

Publisher: AVES - İbrahim KARA

Address: Büyükdere Avenue, 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Turkey

Phone: +90 212 217 17 00

Fax: +90 212 217 22 92

E-mail: info@avesyayincilik.com

Web page: www.avesyayincilik.com

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018