ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Yayın Kurulu

Editor in Chief

Tevfik Fikret ÇERMİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul Türkiye

tevfik.cermik@sbu.edu.tr

 

Associate Editors

Turgut KARABAĞ

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

turgutkarabag@yahoo.com

 

Serkan SARI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul Türkiye

drserkansari@yahoo.com

 

Behiye Pınar GÖKSEDEF

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

bpgoksedef@yahoo.com

 

Feray AKBAŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

 

Owner

Özgür YİĞİT

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

yigitdr@yahoo.com


Publishing Manager

Tevfik Fikret ÇERMİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul Türkiye

tfcermik@yahoo.com

 

Advisory Board

N. Volkan ADSAY

Emory Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Atlanta GA, ABD

 

Sedat ALTIN

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Ferihan ARAL

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrin Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Baki ARPACI

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Kliniği,  İstanbul, Türkiye

 

Talip ASİL

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ali ATAŞ

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

 

Yağmur AYDIN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Mustafa BAŞBUĞ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve  Doğum Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

 

Nil ÇAĞLAR

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği,  İstanbul, Türkiye

 

Oğuz ÇETİNKALE

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Oktay DEMİRKESEN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı,  İstanbul, Türkiye

 

Fuat DEMİRKIRAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Feza EKİZ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hepotobiliyer Cerrahi ve Gastrointestinal Cerrahi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Murat ELEVLİ

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Kadir ELTUTAR

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Haluk EMİR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Veysel ERDEN

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Füsun ERDENEN

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği,  İstanbul, Türkiye

 

Acar AREN

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Elvan ERHAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Muzaffer FİNCANCI

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Selim GÖKÇE

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Gonca GÖKDEMİR

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Mehmet Salih GÜREL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Abdil Cem İBİŞ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hepotobiliyer Cerrahi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Gökhan İPEK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Sibel KALAÇA

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Kamil KAYNAK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Mehmet Yaşar KAYNAR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Esra SAĞLAM KAYTAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Hayrettin KESMEZACAR

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

 

Özgür KILIÇKESMEZ

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul Türkiye

 

Altan KIR

Anadolu Sağlık Merkezi, Göğüs Kalp ve Damar Sağlığı-Göğüs Cerrahisi, Kocaeli, Türkiye

 

Zafer KOÇAK

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı,  Edirne, Türkiye

 

Uğur KORMAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Kadir KOTİL

İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

 

Güniz MEYANCI KÖKSAL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Cüneyt MÜDERRİSOĞLU

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

İsmail MİHMALLI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyogianostik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Hamza MÜSLÜMANOĞLU

İstanbul Fatih Kamu Hastaneler Birliği, İstanbul, Türkiye

 

Yusuf ÖZTÜRKMEN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği,  İstanbul, Türkiye

 

Zuhal PARILDAR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Mehmet Emin PİŞKİNPAŞA

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye

 

Erdinç SERİN

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

 

Ziya SALİHOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Kaya SARIBEYOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Atakan SEZER

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  Edirne, Türkiye

 

Yunus SÖYLET

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Hakan TOPAÇOĞLU

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Emine Nur TOZAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı,  İstanbul, Türkiye

 

Yalçın TÜZÜN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ayşe YALIMAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Nurhayat YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Orhan YILMAZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

 

Özgür YİĞİT

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye


 

 

  • Yayıncı

İbrahim KARA

 

  • Yayın Yönetmeni

Ali ŞAHİN

 

  • Mali ve İdari İşler

Zeynep YAKIŞIRER

 

  • Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Gökhan ÇİMEN

 

  • Editöryel Geliştirme

Gizem KAYAN

 

  • Yayın Koordinatörleri

Betül ÇİMEN

Özlem ÇAKMAK

Okan AYDOĞAN

İrem DELİÇAY
Büşra PARMAKSIZ
Nergis KALKAN
Arzu YILDIRIM

 

  • Proje Asistanları

Ecenur ASLIM

Neslihan KÖKSAL

Cansu ASLAN

 

  • Grafik Departmanı

Ünal ÖZER

Deniz DURAN

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018