ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Popüler Makaleler
Overin dev seröz kist adenofibromu; olgu sunumu
(Istanbul Med J 2011; 12: 199-201)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.73792
4270 kez görüntülendi
Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerin Ki 67, p16 ve siklin D1 ekspresyonu açısından değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 105-112)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.43531
3674 kez görüntülendi
İleri evre ozofagus kanserli hastaların palyasyonunda self-expanding metal stentlerin etkinliği
(Istanbul Med J 2012; 13: 181-185)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.47550
3664 kez görüntülendi
Retroperitoneal Fibrozise Bağlı Bilateral Hidronefroz ve Steroid Tedavisine Yanıt
(Istanbul Med J 2011; 12: 187-190)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.03511
3519 kez görüntülendi
Aksiller Yaklaşımla Yapılan Brakial Pleksus Bloğunda Hasta Yaşı ve Lokal Anestetik Hacminin Etkisinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 113-117)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.17894
3468 kez görüntülendi
Renal Transplantasyonda Steroid İçermeyen Tedaviler
(Istanbul Med J 2011; 12: 181-186)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.22932
3369 kez görüntülendi
Varisella Zoster Enfeksiyonu ile Beraber Apendiks İnflamasyonu
(Istanbul Med J 2011; 12: 196-198)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.30502
3131 kez görüntülendi
Oturur Pozisyonda İntraoperatif Venöz Hava Embolisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 139-140)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.72792
2990 kez görüntülendi
Eş Seanslı Burun ve Meme Cerrahisi Sonrası Tek Taraflı Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
(Istanbul Med J 2011; 12: 191-195)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.95967
2979 kez görüntülendi
Glukoz Oksidaz Yöntemine Lipeminin Etkisi
(Istanbul Med J 2011; 12: 61-64)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.97269
2875 kez görüntülendi
Pediatrik adenotonsillektomi sonrası uzamış kanama olgusu
(Istanbul Med J 2011; 12: 150-152)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.98598
2807 kez görüntülendi
Çift Duktus Traktlı Tiroglossal Kist Fistülü
(Istanbul Med J 2011; 12: 141-144)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.33042
2755 kez görüntülendi
Adefovir Tedavisi ile Virolojik ve Biyokimyasal Yanıt Alınan Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Olgularda Virolojik ve Biyokimyasal Nüks Gelişimine Etki Eden Faktörler
(Istanbul Med J 2011; 12: 53-60)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.60362
2682 kez görüntülendi
Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizine Giren Hastalarda İnsülin Direncinin Karşılaştırılması
(Istanbul Med J 2011; 12: 65-68)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.73745
2665 kez görüntülendi
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi
(Istanbul Med J 2012; 13: 186-190)
DOI: 10.5505/1304.8503.2012.35119
2607 kez görüntülendi
Obezite ve Tiroid Fonksiyonları
(Istanbul Med J 2011; 12: 69-71)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.88597
2534 kez görüntülendi
Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2011; 12: 175-180)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.28199
2512 kez görüntülendi
Sezaryen skar gebeliği: nadir görülen bir ektopik gebelik olgu sunumu
(Istanbul Med J 2011; 12: 135-138)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.21939
2479 kez görüntülendi
Yaygın intrakranyal tüberkülomu olan tüberküloz menenjitli olguda tekrarlayan paradoksik reaksiyon
(Istanbul Med J 2011; 12: 145-149)
DOI: 10.5505/1304.8503.2011.83997
2473 kez görüntülendi
Wallenberg Sendromlu Hastalarda Klinik ve Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi
(Istanbul Med J 2010; 11: 59-61)
2473 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018