ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
İnsan Dermal Fibroblastlarından Türeyen Uyuşan İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerin Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Hepatik Farklılaşmanın Etkisi
1 Stem Cell Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, İran  
2 Department of Biochemistry and Clinical Laboratories, Tabriz University of Medical Sciences, School of Medicine, Tabriz, İran  
3 Endocrine Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, İran  
4 Stem Cell and Regenerative Medicine Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, İran  
Istanbul Med J 2018; 19: 113-118
DOI: 10.5152/imj.2018.60465
Anahtar Kelimeler: Erişkin kök hücreler, hücre soyları, endoderm, lipitler
Özet

 

Amaç: İnsan indüklenmiş pluripotent kök (iPK) hücreleri potansiyel olarak karaciğer hasarının onarımında kullanılabilecek karaciğer rejenerasyonu için önemli progenitör hücreler olarak bilinmektedir. Kök hücrelerin farklılaşması, yetkin hepatik hücreleri oluşturmak için lipit metabolizmasında spesifik değişiklikler içerir. Bununla birlikte, insan iPK hücrelerinin hepatik farklılaşması ve hücresel lipitlerdeki değişim arasındaki ilişki iyi tanımlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı, dermal fibroblastlarından türetilen insan iPK hücrelerinin hepatik farklılaşması sırasında yağ asidi paternini belirlemektir.

 

Yöntemler: Hepatosit farklılaşması, Wnt-3a, HGF ve onkostatin M kullanılarak üç aşamada indüklendi ve bir kimyasal Hücre dışı sinyalle-düzenlenen kinaz (ERK) sinyal verme inhibitörü PD98059 tarafından bozuldu. Gama-glutamil transferaz ve aminotransferazlar da dahil olmak üzere hepatosit spesifik metabolik belirteçler kinetik kromojenik test kitleri kullanılarak tahmin edildi. Insan iPK hücrelerinin hepatik farklılaşması sırasında, gaz-sıvı kromatografısi kullanılarak çoklu zaman noktalarında bireysel yağ asitlerinin değişimleri belirlendi.

 

Bulgular: Hepatik enzim belirteçlerinde hepatik farklılaşması sırasında anlamlı artışlar gözlendi. Endodermal indüksiyon sonrasında doymuş yağ asitlerinde geçici artış (%33, p<0,01) ve tekli doymamış yağ asitlerinde (%-15, p<0,01) azalma meydana geldi. Total n-6 çoklu doymamış yağ asitleri, farklılaşmamış insan iPK hücrelerinde yüksekti ve endodermal indüksiyon (%-10, p=0,08) ve hepatik lineage commitment sonrasi kademeli bir düşüş eğilimi gözlendi (%-19, p<0,01). Metabolik farklılaşma belirteçlerinde ve bireysel yağ asitlerinde meydana gelen bu değişikliklerin tümü, indüklenmiş hepatik farklılaşmanın bozulmasıyla bastırılmıştır.

 

Sonuç: Bulgularımız hücresel yağ asitlerin paternini dinamik olduğunu ve hem geçici dalgalanmalar hem de doğrusal eğilimleri içeren hepatik farklılaşmanın ilerlemesiyle değiştiğini göstermektedir.

 

Cite this article as: Parsafam N, Rahimi Y, Mehdizadeh A, Nozad Charoudeh H, Nouri M, Shaaker M, et al. Effect of Hepatic Differentiation on Fatty Acid Composition of Induced Pluripotent Stem Cells Derived from Human Dermal Fibroblasts. İstanbul Med J 2018; 19: 113-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018