ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Tarih
Türkiye Tıp Encümeni ve 1946-1966 Yılları Arasındaki Bilimsel Faaliyetleri
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi , Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 79-88
DOI: 10.5152/imj.2017.22800
Anahtar Kelimeler: Türkiye Tıp Encümeni, milli türk tıp kongreleri, türkiye tıp encümeni arşivi
Özet

 

Amaç: Bu çalışma, tarihimizde kurulduğu günden beri varlığını koruyabilen en önemli bilim örgütlerimizden birisi olan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin devamı olan Türkiye Tıp Encümeni’nin 1946-1966 yılları arasında yürüttüğü bilimsel faaliyetleri anlatmayı hedeflemektedir. Türkiye Tıp Encümeni’nin yürüttüğü bilimsel faaliyetlerden özellikle yaptığı yayınlar, düzenlediği bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve Milli Türk Tıp Kongreleri olabildiğince detaylı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır.

 

Yöntemler: Encümenin tarihi kronolojik olarak anlatılmıştır. Türkiye Tıp Encümeninin çalışma alanımız içerisinde kalan tarihlerde çıkarttığı yayınlar incelenmiştir. Faydalanılan kaynaklar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında bulunan encümene ait arşivler, Türkiye Tıp Encümeni Arşivleri Mecmuaları ve encümenin her kongre sonrasında neşrettiği Milli Türk Tıp Kongresi Tutanağı ve Milli Türk Tıp Kongresi Raporları adıyla ikişerden toplam yirmi kitapdır.

 

Bulgular: Encümen 1946-1966 yılları arasında 10 Kongre, 15 Sempozyum, 132 Bilimsel toplantı yapmış, 20 Kongre kitabı ve 57 adet süreli yayın çıkartmıştır.

 

Sonuç: Türkiye Tıp Encümeni’nin Düzenlediği 10 kongrede toplam 1036 adet tebliğ yapılmıştır. Toplam 15 Sempozyumda 17 farklı konu başlığı tartışılmıştır. Düzenlemiş olduğu 132 bilimsel toplantıda 317 adet bilimsel tebliğ yapılmıştır.

 

Cite this article as: Topçu İ. Turkey Medical Council and Scientific Activities Between 1946-1966. İstanbul Med J 2018; 19: 79-88.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018