ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Weill-Marchesani Sendromlu Bir Mikrosferofaki Olgusunda Pupil Bloğu Glokomunu Önlemede YAG-Lazer İridotominin Yetersizliği
1 Department of Ophthalmology, Bülent Ecevit University, School of Medicine, Zonguldak, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 73-75
DOI: 10.5152/imj.2018.46320
Anahtar Kelimeler: Mikrosferofaki, pupiller blok glokomu, Weill-Marchesani sendromu, yttrium-aluminium-garnet lazer iridotomi
Özet

 

Mikrosferofaki küçük ve sferik lens ile karakterize gelişimsel bir lens hastalığıdır. Embriyogenezis sırasında lens fibrillerinin defektif gelişiminin lensin anormal şekil ve büyüklüğünden sorumlu olduğu düşünülmüştür. Weill-Marchesani Sendromu (WMS) mikrosferofakinin eşlik ettiği en yaygın sendromdur. Lensin sferik biçimi lensin refraktif gücünün artmasına katkıda bulunur ve yüksek miyopiye yol açar.  Ayrıca zonüllerin zayıf olmasından dolayı küçük ve sferik lens kolayca öne doğru hareket edebilir ve pupil bloğuna yol açabilir. Bu olgu sunumunda, pupiller blok glokomunu önlemek için çok sayıda alana yttrium-aluminium- garnet (YAG) lazer iridotomi uygulanmış ancak çoklu lazer iridotomi tedavisine rağmen glokom progresyonu devam eden bir mikrosferofakili WMS olgusunu tartıştık. Biz bu olgu ile dikkat çekmek istedik ki, eğer  WMS’li mikrosferofakik olgularda ilk tedavi seçeneği olarak YAG lazer iridotomi uygulanırsa hastalar yakından takip edilmelidir. Yine vurgulamak istedik ki etkin bir YAG lazer iridotomiye rağmen glokom progresyonu devam ederse oftalmolojist yeni YAG lazer iridotomi tedavilerinde ısrar etmemelidir ve cerrahi lens çıkarılması gibi alternatif tedaviler düşünülmelidir.

 

 

Cite this article as: Yazgan S, Çelik T, Çelik E. Insufficiency of YAG laser iridotomy to prevent pupillary block glaucoma in a microspherophakic patient with Weill-Marchesani syndrome. İstanbul Med J 2018; 19: 73-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018