ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Ehrlich asit tumörleri üzerine boric asidin etkisi
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Turkiye  
2 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Bursa, Türkiye  
3 Bezmialem Üniversitesi, Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye  
4 Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2017.63549
Anahtar Kelimeler: Ehrlich asit tümörü, borik asit, hayvan çalışması, periton
Özet

Amaç: Kanser en önemli sağlık sorunlarından biridir. Bor’un sitotoksik etkinliği biliniyor olmasına rağmen kanser gelişimi üzerindeki etkinliğine dair yeterli veri yoktur. Bu çalışmada borik asitin Ehrlich asit tümör modelinde kanser gelişimi üzerindeki etkisi araştırıldı.

 

Yöntemler: Çalışmaya alınan 21 adet Balb/c fare (ortalama ağrılıkları 27,5 gr; ortalama yaşı 4 ay) üç eşit gruba ayrıdı. Her gruba intraperitoneal olarak 1000 adet Ehrlich tümör hücresi ekildi. İlk gruba Ehrlich tümör ekiminden iki gün önce, ikinci gruba tümör ekimi ile aynı zamanda 1mg/gün NaH3BO3 çözeltisi intraperitoneal uygulanmasına başlandı. Üçüncü gruba Ehrlich tümör ekimi ile aynı anda 1mL/gün %0,9 NaCl uygulanmasına başlandı. Tüm uygulamalar denekler ölünceye kadar hergün devam etti.

 

Bulgular: Farelerin hiçbirine sakrifikasyon uygulanmadı ve devam eden ağırlık artışı tümör başlangıç zamanın olarak kabul edildi. Tümör başlangıç zamanları ve yaşam süreleri değerlendirildiğinde tüm gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Histopatolojik incelemede tümör odak sayısı ve tümör çapları arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

 

 

Sonuç: Ehrlich tümör modelinde intraperitoneal borik asid uygulaması kanser gelişimi üzerinde etki göstermemektedir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018