ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Yumuşak Damaktan Köken Alan Hemangioma
1 Department of Otorhinolaryngology, Başkent University School of Medicine Ankara Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Başkent University Alanya Research Hospital, Antalya, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 239-241
DOI: 10.5152/imj.2017.13540
Anahtar Kelimeler: Hemanjiom, yumuşak damak, oral kavite tümörleri
Özet

Hemanjiomlar, benign proliferatif vasküler malformasyonlardır. Submukozal bağ doku içerisindeki venlerin ve kapiller damarların hiperplazisi ile karakterizedir. Erişkinlerde nadir görülmektedir ve erişkin hastaların %50’si 40 yaş üzerindedir. Vakaların çoğu, baş ve boyun bölgesinde izlenmektedir, ancak oral kavite, bu bölgedeki en nadir lokalizasyonlardan biridir. Burada, yumuşak damakta büyük kavernöz hemanjiom tanılı erkek erişkin hasta sunulmuştur. Böylelikle, bu patolojiye yönelik literatür gözden geçirilmiş, güncel tanı ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır.

 

 

Cite this article as: Aydın E, Çoban K. Hemangioma Originating from the Soft Palate. İstanbul Med J 2017; 18: 239-41.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018