ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Spinal Anestezide Hangi Yaklaşım Tercih Edilmeli; Median mı Paramedian mı? Erken ve Geç Komplikasyonların Karşılaştırılması
1 Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye  
2 Fırat Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 205-209
DOI: 10.5152/imj.2017.85866
Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, median, paramedian, spinal anestezi
Özet

Amaç: Kısa süreli cerrahilerde çoğunlukla spinal anestezi tercih edilmektedir; işlemin yan etkileri teknik ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada median ve paramedian spinal anestezi tekniklerinin erken ve geç komplikasyonlarını karşılaştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Spinal anestezi altında kısa süreli genel cerrahi uygulanan American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II-III grubuna dahil 80 hasta Grup M (Median) ve Grup P (Paramedian) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, ASA skoru, spinal anestezi uygulama sayısı, toplam cerrahi süre, hastaneden taburcu olma süreleri, kalp atım hızı, ortalama arterial basınç ve oluşan erken komplikasyonlar hasta dosyalarından kaydedildi. Geç komplikasyonlar hastalar aranarak öğrenildi.

 

Bulgular: Grup P’de spinal anestezi uygulama sayısı Grup M’ye göre daha fazla olup istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). Erken komplikasyon 52, geç komplikasyon 23 tane görüldü. En çok görülen erken komplikasyon (% 21) hipotansiyon en çok görülen geç komplikasyon ise (%8.7) postspinal baş ağrısı olup, gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.

 

 

Sonuç: Kısa süreli cerrahi vakalarda her iki teknik yaklaşım ile uygulanan spinal anestezi komplikasyonları ve taburculuk açısından belirgin bir farklılık tespit edilmedi. Grup P’de postspinal baş ağrısına rasyonel olarak bir yatkınlık belirlenmesine rağmen istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilemedi.

 

 

Cite this article as: Bayındır S, Özcan S, Koçyiğit F, Hanbeyoğlu. Which Approach is Preferred in Spinal Anesthesia: Median or Paramedian? Comparison of Early and Late Complications. İstanbul Med J 2017; 18: 205-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018