ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Operatif Vajinal Doğumların Maternal ve Neonatal Sonuçlarının Karşılaştırılması: Vakuma Karşı Forseps
1 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 196-199
DOI: 10.5152/imj.2017.27122
Anahtar Kelimeler: Forseps, vakum, operatif vaginal doğum
Özet

Amaç: Forseps veya vakum yardımıyla gerçekleştirilen vaginal doğum operatif vaginal doğum olarak adlandırılır. Bu çalışmanın amacı, tersiyer bir merkezdeki vakum ve forseps uygulamalarının endikasyonlar, maternal ve neonatal sonuçlar yönünden karşılaştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2016-Aralık 2016 arasında tersiyer bir hastanede gerçekleştirilen retrospektif bir çalışmadır. Bu tarihler arasında operatif vaginal doğum yapan hastalar demografik veriler, endikasyonlar, maternal ve neonatal sonuçlar yönünden karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Operatif vaginal doğum oranı % 1,4’tü. Hastaların çoğu primigravida idi. Vakum grubunda en sık endikasyon fetal distres iken forseps grubunda en sık endikasyon ikinci evrenin uzaması olarak saptandı. Maternal ve neonatal morbidite yönünden iki grup arasında fetal kan pH değeri dışında fark saptanmadı. Fetal kan pH değerleri vakum grubunda forseps grubuna göre anlamlı derecede düşük saptandı.

 

 

Sonuç: Her iki enstrümanın riskleri ve faydaları göz önünde bulundurularak operatif vaginal doğumlar bireyselleştirilmeli ve güvenli olduğu düşünülüyorsa gerçekleştirilmelidir. Enstrüman seçimi cerrahın tercihine ve tecrübesine göre olmalıdır. 

 

 

Cite this article as: Aslan Çetin B, Yalçın Bahat P, Köroğlu N, Konal M, Akça A. Comparison of Maternal and Neonatal Outcomes of Operative Vaginal Deliveries: Vacuum vs. Forceps. İstanbul Med J 2017; 18: 196-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018