ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Derleme
Kronik Hepatit B Tedavisi: Telbivudin Kullanımına Dair Mevcut Görüşler
1 Department of Medical Sciences, University of Turin, Turin, Italy  
2 Department of Gastroenterology, Città della Salute e della Scienza, Turin, Italy  
Istanbul Med J 2017; 18: 189-195
DOI: 10.5152/imj.2017.72335
Anahtar Kelimeler: Anti-viral tedavi, kronik HBV enfeksiyonu, HBV, nükleotid analog
Özet

Hepatit B virüsü (HBV) dünya çapında kronik viral hepatitin başlıca nedenidir. Günümüzde kronik hepatit B (KHB) tedavisi için onaylanan 5 oral nükleotid analog (NAs) bulunmaktadır. Bunlar lamivudin, adefovir, telbivudin (LtD), entekavir (ETV) ve tenofovir disoproksil fumarat (TDF)’dır. ETV ve TDF daha yüksek ant-viral etki ve daha düşük direnç gösterirken, LtD benzer etki göstermesine rağmen uzun dönem monoterapide viral direnç açısından daha yüksek riske sahiptir.  Ancak LtD’nin dikkate alınması gereken ve tartışmaya değer bazı avantajları vardır. Diğer NAs ile kıyaslandığında, LtD özellikle hafif renal yetmezliği olan hastalarda potansiyel bir renal koruyucu etki göstermektedir. Ayrıca verilere göre LtD, aşılamaya ve HB immunoglobulin  profilaksiye rağmen vertikal geçiş riskini azaltmak için oldukça viremik hamile kadınlarda güvenle uygulanabilir.   Ek olarak, rapor edilen yan etkileri nadirdir. Bu yan etkiler de geçicidir ve tedavi sonlandırıldıktan sonra hastanın iyileşmesiyle geçerler. Sonuç olarak, ETV ve TDF ile kıyaslandığında daha düşük maliyet ve kolay erişebilirlik LtD’yi, ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde KHB tedavisinde geçerli bir ilk basamak tedavi alternatifi yapmaktadır.

 

 

Cite this article as: Caviglia GP, Rosso C, Olivero A, Abate ML, Pellicano R, Smedile A. Chronic Hepatitis B Treatment: Current Perspectives on Telbivudine. İstanbul Med J 2017; 18: 189-95.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018