ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Astımlı Hastada İnfluenza H1N1 Virüsüne Bağlı Gelişen Ağır Pnömoni ve Konvülziyon: Olgu Sunumu
1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Allerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 182-185
DOI: 10.5152/imj.2017.66487
Anahtar Kelimeler: Astım, H1N1 virüsü, pnömoni, konvülziyon
Özet

Pandemik influenza virusu(H1N1), mevsimsel influenza virusunden daha yuksek atak hızı ve bulaşıcılığa sahiptir. H1N1 ozellikle astım gibi kronik hastalığı olanlarda, gebelerde, yaşlılarda ve 5 yaşından küçüklerde ölüme yol açabilen ciddi hastalığa sebep olabilmektedir. Astım atağı sırasında H1N1 enfeksiyonuna sekonder pnömoni ve konvulziyon geçiren 12 yaşındaki astım hastası sunulmaktadır. 12 yaşındaki kız hasta bir aydır devam eden öksürük ve solunum sıkıntısı ile başvurdu. Yatışı anındaki ateşi: 36,5 °C, solunum sayısı: 42/dak, kan basıncı: 105/54 mmHg, nabız: 154 ve oksijen saturasyonu: %96 idi. Fizik muayenesinde akciğerinde ralleri ve ronkusleri vardı. Astım atağı 3. günde düzeldi fakat ateş, yorgunluk, iştahsızlık ve kas ağrısı başladı. Daha sonra ishal ve kusması oldu. Laboratuar değerlerinde anemi (Hemoglobin: 10,7g/dL), lökopeni (3,470/mm3) ve trombositopeni (137.000/mm3) mevcuttu. C reaktif protein(CRP): 81 mg/L, sedimentasyon: 89/saat, Aspartat aminotransferaz (AST): 430 U/L, Alanin transaminaz (ALT): 320 U/L idi. Akciğer grafisinde bazallerde bilateral konsolidasyon izlendi. Hastanın ateşi devam ettiğinden sefuroksim tedavisi meropenem, azitromisin ve vankomisine değiştirildi. Ateşinin devam ettiği dönemde afebril tonik-klonik konvulziyon gecirdi. Lomber ponksiyon ve magnetic resonance imaging (MR) normaldi. Hastanın ateşi ve semptomları ile H1N1 enfeksiyonu düşünülerek oseltamivir tedavisi başlandı ve ertesi gün ateşi düştü. Hastanın yatışının 10. gününde nazofaringeal sürüntü örneğinde H1N1 gösterildi. Astımlı bir hastada pnömoni ve konvulziyona yol açan nedeni bilinmeyen bir ateş esnasında pandemik influenza akla gelmelidir.

 

 

Cite this article as: Özdemir Ö, Kürt E. Severe pneumonia and convulsion caused by influenza H1N1 virus in an asthma patient: case report. İstanbul Med J 2017; 18: 182-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018