ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Ağır Alerjik Astımlı Hastalarda Omalizumab Tedavisi
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 135-138
DOI: 10.5152/imj.2017.93653
Anahtar Kelimeler: Astım, omalizumab, ağır astım, alerjik astım, kontrolsüz ciddi astım
Özet

Amaç: Ağır alerjik astımlı hastaların tedavisinde kullanılan omalizumab, etkili olduğu gösterilmiş, kullanımı giderek artan bir monoklonal antikordur. Bu çalışmada ağır alerjik astımlı hastalarda kullanılan omalizumab tedavisinin uzun dönem etkinliğini ve güvenliğini incelemek amaçlandı.

 

Yöntemler: Omalizumab tedavisinin etkinliği ve güvenliği hastaların dosyaları incelenerek değerlendirildi. Hastaların omalizumab tedavisi süresince klinik değerlendirilmesi aylık olarak yapıldı. Tedavi etkinliğinin değerlendirmesinde astım için küresel girişim (GINA) klavuzunda belirtildiği şekilde astım semptom kontrol seviyesi kullanıldı.

 

Bulgular: 54 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda en az bir pereniyel alerjen duyarlılığı ve standart tedavi ile kontrolsüz alerjik astım mevcuttu. Ortalama±SS (standart sapma) yaş (yıl), vücut ağırlığı (kg) ve total IgE seviyesi (IU/mL) sırasıyla 53,6±13,9, 75,4±14,3 ve 294,7±227,5 idi. Omalizumab tedavi süresi (ay±SS) 34,8±20,2 (min-maks 10-84) idi. Hastalar omalizumab ile ilişkilendirilen önemli bir yan etki yaşamadılar. İki hastada lokal yan etki, bir hastada da ilaç ile ilişkili olduğu düşünülen myalji mevcuttu. Omalizumab tedavisi sonunda 25 (%46,3) hastada iyi kontrollü, 23 (%42,6) hastada kısmi kontrollü, 6 (%11,1) hastada hala kontrolsüz astım mevcuttu.

 

Sonuç: Bizim çalışmamız, gerçek yaşam koşullarında kontrolsüz alerjik astımda omalizumab tedavisinin etkin ve iyi tolere edilen bir tedavi olduğunu gösterdi. 

 

 

Cite this article as: Tat TS, Çilli A. Omalizumab treatment ın patients with severe allergic asthma. İstanbul Med J 2017; 18: 135-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018