ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Derleme
Yaşlıda Önlenebilir Hastaneye Yatışlar: Rüya Mı? Veya Gerçek Mi?
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geriatri Bilim Dalı Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 114-119
DOI: 10.5152/imj.2017.71602
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, hastaneye yatış, önleme ve kontrol
Özet

Önlenebilir hastaneye yatışlar; ayaktan bakım ile tedavi olanağı olan sağlık durumlarında hastaneye yatırılma olarak tanımlanmaktadır. Önlenebilir yatışlar çoğunlukla 65 yaş üstü bireylerde görülmektedir. Konjestif kalp yetmezliği ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) yaşlıda önde gelen önlenebilir hastaneye yatış nedenleri arasındadır. Yaşlı bireylerde kronik hastalıklar, geriatrik sendromlar ve bakım problemleri en önemli risk faktörleridir. Önlenebilir yatışların azaltılması sağlık uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine, ekonomik tasarrufların sağlanmasına ve kaynakların verimli kullanılabilmesine önemli katkılar sağlayabilir. Bu yatışları önlemek için belirlenen riskli hastaları inter-disipliner ekip ile takip, hastaneden taburculuklarında geliştirilmiş taburculuk planlaması uygulaması, kullandıkları ilaçların kontrolü ve hastane dışı bakım desteği gerekmektedir.

 

 

Cite this article as: Naharcı İ. Preventable hospitalizations in older adults: a dream or reality? İstanbul Med J 2017; 18: 114-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018