ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Anjioödemle Seyreden Asemptomatik Bağ Dokusu Hastalığı
1 Clinic of Allergy and Immunology, Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Türkiye  
2 Clinic of Internal Diseases, Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 94-96
DOI: 10.5152/imj.2017.51423
Anahtar Kelimeler: Anjioödem, C1 inhibitör eksikliği, Anti-nükleer antikor
Özet

Biz burada ailesel olmayan anjioödem (AE) tanısı alan ve bağ dokusu hastalığı riski yüksek bir olguyu sunduk. Hastada tekrarlayan AE ve artrit atakları mevcuttu. C1 inhibitör (inh.) düzeyi sınırda düşük bulundu ve beraberinde Anti-Nükleer Antikor (ANA) düzeyi anlamlı yüksekti. Antihistaminik tedavi ile takip ediliyor. AE ve Sistemik Lupus Eritemasus (SLE) birlikteliği nadir görülen bir durum olarak bilinmektedir. Bizim olgumuzdaki C1 inh. düzeyi düşük AE vakasında kliniğe yansımayan SLE başta olmak üzere kollagen doku hastalığı şüphesi kuvvetlidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018