ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Nadir Bir Olgu: Boyunda, Ağlarken Boyutu Değişen Kitle
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 97-99
DOI: 10.5152/imj.2017.56667
Anahtar Kelimeler: Brankial kist, boyun kitlesi, valsalva
Özet

Doğumsal boyun anomalileri, fetal 4-7. haftalar arasında brankial yarık ve ceplerin yok olmaması, anormal gelişimi ve tamamlanamamış birleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Biz iki aylık bir bebekte, sağ boyun bölgesinde, ağlama ile büyüyüp küçülen dördüncü brankial yapılardan kaynaklanan brankial sinüs tarzı kitleyi nadir görülmesi nedeni ile sunmaktayız. İki aylık erkek hasta boynunda doğuştan olan şişlik şikayeti ile getirildi. Muayenesinde boyun sağ alt tarafında ağlama ile şişen kisti ve uzamış yenidoğan sarılığı vardı. Boyun tomografisinde sağ jugulodigastrik bölgeden başlayarak sağ infraklavikuler bölgeye ve sağ priform sinüse uzanım gösteren brankial yarık kisti tesbit edildi. Operasyon planlanan hasta çocuk cerrahisi takibine alındı. Çocuklardaki doğumsal boyun kistlerinin %30'u brankial kistlerdir. Çok nadir görülen dördüncü brankial kitleler daha çok solda görülürler. Bizim hastamızda, sağda olması, iki aylık iken tanı konması nedeni ile nadir bir olgudur. Valsalva  manevrası sırasında, piriform sinüse açılan sinüs ağızlarından hava dolması ile kitle büyüyüp küçülmektedir. Valsalva manevrası ile büyüyüp küçülen kitlelerde üç ve dördüncü brankial sinüs anomalisi düşünülmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018