ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Metilprednizolon Alerjisi olan Hastanın Deksametazon ile Tedavisi
1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 100-102
DOI: 10.5152/imj.2017.60973
Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite, allerji, metilprednizolon, deksametazon
Özet

Kortikosteroitler anti-enflamatuar/anti-alerjik özellikleri ile alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat steroitlerin kendisi de hipersensitivite reaksiyonlarına sebep olabilmektedirler. 10 aylık kız hastamız akut bronşiolit atağı ile acil servise başvurmuş olup öyküsünden metilprednizolon’un damar içi formuna karşı ürtiker şeklinde reaksiyon gösterdiği öğrenildi. Metilprednizolon’un ağızdan verilmesi ile ürtikeryal döküntünün tekrarladığı izlendi. İzlemlerinde inhale bronkodilatör tedavisine yanıt alınamaması üzerine başka bir kortikosteroit olan deksametazon’a karşı deri prik ve intradermal cilt testleri yapılarak ağızdan ve damar içi yolla güvenle uygulanıp hasta salah ile taburcu edildi. Olgumuz kortikosteroite karşı bile hipersensivite reaksiyonu gelişebileceğini göstermek ve alternatif bir steroiti (deksametazonu) yerine güvenle uygulayabileceğimizi bildirmek amacı ile sunulmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018