ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Mesaneye Migre Olan ve Taşlaşmış İntrauterin Araç
1 Clinic of Urology, Health Sciences University İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 103-105
DOI: 10.5152/imj.2017.80037
Anahtar Kelimeler: İntrauterin araç, kalkül, laser litotripsi, migrasyon
Özet

İntrauterin araçlar (İUA), doğum kontrol yöntemi olarak sık kullanılmaktadır. Vajinal kanama ve lokalize pelvik ağrı gibi yan etkiler sık görülmekle birlikte uterus perforasyonu, İUA’nın komşu organlara migrasyonu nadir görülen ve ciddi komplikasyonlar arasındadır. Bu olgumuzda İUA’nın mesaneye migre olması sonucu mesane taşı saptanan 46 yaşındaki kadın hasta sunulacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018