ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Serebral Üç Damarı Oklüde Olan Bir Olguda Ciddi Vertebral Arter Orifis Darlığına Stent Uygulaması
1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 44-46
DOI: 10.5152/imj.2017.46548
Anahtar Kelimeler: Vertebral arter, stenoz, girişimsel radyoloji
Özet

51 yaşında erkek hasta, konuşma bozukluğu ve sol tarafında güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. 13 yıl önce aort koarktasyonu nedeniyle opere edilen ve 5 yıl önce de konuşma bozukluğunun olduğu iskemik atak geçiren hastanın nörolojik muayenesi, şuur açık, koopere, oryente ve hafif dizartrikti. Kas gücü sol hemiparezik 4/5, 4/5 olarak değerlendirildi. Alışkanlıklarında; 30 yıldır günde 1 paket sigara içme öyküsü vardı. Kranial ve servikal manyetik rezonans anjiografide serebral kanlanmanın sadece dar olan sağ vertebral arterden olduğu görüldü. Hastanın yattığı süre içinde sol hemiparezisinde hafif bir kötüleşme oldu (2/5, 4/5). DSA (Digital Subtraction Angiography) sonrasında hastanın sağ vertebral arter orifisine stent takıldı. Son nörolojik muayenesi, şuur açık, koopere, oryente ve hafif dizartrikti. Kas gücü sol hemiparezi 3/5, -5/5 olarak değerlendirildi. Medikal tedavi olarak hastaya prasugrel 10 mg/ gün ve asetil salisilik asit 300 mg/gün başlanarak taburcu edildi. Bu olguda üç damar oklüzyonu olması ve sağ vertebral arterdeki darlığa rağmen nörolojik tablonun bu oranda kötü olmaması serebral arterler arasındaki kollateral dolaşımın iyi olması ile açıklanabilir. Bu olgu sunumu ile serebral kanlanmada kollateral dolaşımın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedik.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018