ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Midede Hiperplastik Polip Zemininde Gelişmiş İntramukozal Müsinöz Adenokarsinom
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 50-52
DOI: 10.5152/imj.2016.57689
Anahtar Kelimeler: Hiperplastik polip, mide, müsinöz adenokarsinom
Özet

Tüm gastrik poliplerin %75’ini oluşturan hiperplastik polipler genellikle 1 cm’den küçük, masum lezyonlardır. Çoğunluğu kronik gastrit zemininde, doku hasarı ve abartılı mukozal regenerasyon sonucu gelişir. Hiperplastik poliplerde karsinom gelişme riski %2’den az olarak bildirilmiştir. Büyük ve multipl poliplerde risk artar. Burada antrumda lokalize, soliter hiperplastik polip zemininde gelişen intramukozal adenokarsinom olgusu sunulmuştur. 69 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve kusma şikayeti ile gastroenteroloji kliniğine başvurdu. Gastroskopide antrumda 2 cm çaplı polip görüldü. Bu lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde mukozada adenokarsinom infiltrasyonu saptanması üzerine subtotal gastrektomi uygulandı. Makroskopik olarak antrumda izlenen 2x1 cm ölçüsündeki saplı polibin histopatolojik incelemesinde hiperplastik polip ile uyumlu morfolojik bulgular saptandı. Polip içerisinde, lamina propriada, birkaç küçük odak tarzında, müsinöz zeminde infiltratif glandüler yapılar dikkati çekti ve olgu hiperplastik polip zemininde gelişmiş müsinöz adenokarsinom  olarak rapor edildi. Hiperplastik poliplerde nadir de olsa karsinom gelişimi görülebileceğinden biyopsi ile yetinmeyip total olarak çıkarılması ve histopatolojik incelemesinin dikkatle yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 06.06.2018