ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Karotid Arter Diseksiyonu
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Asistanı  
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,Uzmanı  
3 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,Şefi  
Istanbul Med J 2006; 7: 35-37

Anahtar Kelimeler: Karotid arter diseksiyonu, travma
Özet

Karotid arter diseksiyonu , 40 yaşından genç hastalarda inme gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Sıklıkla sağlıklı bireylerde spontan, şiropraktik manevralar ya da boyun manipülasyonları gibi travmalarla ortaya çıkabilir. Karotid arter diseksiyonunda erkek/ kadın oranı 1,51 1'dir. Sıklıkla baş ağrısı, geçici iskemik atak ya da inme, okulosempatik parezi ile ortaya çıkar. Karotid arter diseksıyonu olan hastaların %50'sinde Homer sendromu görülebilir. Hastaların %1O'undan fazlasında kranyal sinir felçlerine rastlanabilir.

 

Tanıda Doppler ultrasonografi , manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans anjiyografi kullanılabilir. Manyetik rezonans gö- rüntü/erne ve manyetik rezonans anjiyografi kombinasyonu dığer modalitelerden daha güvenlidir.

 

Prognoz sıklıkla iyidir. 7-30 gün içinde rekanalizasyon oluşur. Emboli kaynaklı frombüs nedeni ile antikoagulasyona hemen başlanmalıdır. Terapötik tedaviye ek olarak karotid arter ligasyonu, intrakranyal ya da ekstrakranyal by-pass, arteryel rekonstrüksiyon düşünülebilir.

 

34 yaşında erkek hasta , sol hemiparezi bulgusuyla servisimize yalırı­ larak incelendi.Travma anamnezi olmayan hastada sağ internal karotid arterde diseksiyon tespit edildi.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018