ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Eosinofil Proteinleri ve Bu Proteinlerden Eosinofilik Katyonik Protein (ECP)'in Astımla Ilişkisi
1 SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğıtım Hastanesi, Çocuk Klıniğı  
2 SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi,Çocuk Kliniği  
3 SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Dahiliye Kliniği  
Istanbul Med J 2001; 4: 47-50

Anahtar Kelimeler: Astım, Eosinofilik Katyonik Protein
Özet

Astım, çocukluk çağının en sık gorülen hastalıklarından birisidir. Sıklığın gittikçe artması, kronik bir hastalık olması, ekonomik ve psikososyal kayıpları nedeniyle tanısı ve tedavisi onem kazanmıştır. Çocuklarda daha sık olarak gorülen turu ekstrensek yani alterjik astmadır. Bu yüzden hastalığın laboratuvar tetkikleri içinde allerji testleri onemlı yer tutar. Bunlardan bazıları serum IqE düzeyi, cilt testleri, nazal smear, serum eosinofil sayısı ve spesifik, IqE'dir. Son yıllarda önem kazanan ve yapılan yeni çalışmalarla tanı ve takipte kullanılmaya başlanan diğer bir bulgu ıse eosinofilden kaynaklı bazı protein yapıdaki maddelerin serum ve bronkoalveolerlavaj sıvısındaki duzeylerinin oçulmesidir. Biz araştırmamızda kullanım alanlarına gırmeden bu maddelerin ve en onemlisi olan ECP (serum eosinofilik katyonik protein)'nin genel özellikleri hakkında en son bilgileri derledik. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018