ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Bronş Astımında Aeroallerjenlere Karşı Duyarlılığın ve Parazİt Enfestasyonlarının Rolünün Araştırılması
1 SSK İstanbul Eğitım Hastanesi 6. Dahiliye Kliniği  
2 SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Klinigi  
3 SSK İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Şefi  
4 SSK İstanbul Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kliniği Bakteriyoloji  
5 SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları KIiniği  
6 SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Hastanesi  
Istanbul Med J 2000; 4: 18-22

Anahtar Kelimeler: Astım, Aeroallerjenler, Deri Testleri, Parazitler, Hamam Böceği.
Özet

Bu çalışmada allerji polikliniğinde izlenen solunum yolu allerjisi olan 50 hasta değerlendirildi. OlguZara Allergo Pharma fırmasına ait allerjen ekstreleri ile prick testi, serumda ELISA metodu ile Biochem-Italia-ALLERgen kitleri ile spesifik !gE ölçümleri ve dışkıda parazitolojik inceleme yapıldı. Deri testlerinde en yüksek duyarlılıklar ev tozu akarlarına (%70-72) ve hamam böceği antijenine karşı (o/o44) bulundu. Total lg E hastaların %80 inde yüksekti. Spesifik !gE değerleri D. Pteronyssinus için %52, D. Farinea için %48, küf mantarları için %2 polenler için %2 hastada yüksek bulundu. Ev tozu akarları için deri testi pozitifliği ile spesifik !gE değerleri arasında anlamlı korelasyon bulunduğu halde diğer antijenler için anlamlı ilişki bulunmadı. Hastaların %2 sinde dışkıda parazit tespit edildi. Sonuç olarak solunum yolu allerjilerinin tanısında prick testinin en değerli metod olduğu, spesifik !gE ölçümünün özel koşullarda yapılmasını, bu hastalarda parazit enfestasyonlarına az sıklıkla rastlandığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018