ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Bel Ağrısı Olan 25 Hastanın Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
1 SSK İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği  
Istanbul Med J 1998; 2: 32-33

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans görüntüleme.
Özet

SSK İstanbul Hastanesine bel ağrısı şikayeti ile gelen 25 hastanın bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sonuçları karşılaştırıldı. Aralarındaki korelasyon %72 olarak bulundu. Her iki inceleme yönteminin avantaj ve dezavantajları karşılaştırıldı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018