ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
1 Sb İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği  
2 İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul  
3 Sb İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Asistanı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2010; 11: 92-95

Anahtar Kelimeler: Splenik arter ane vriıma rüptürü, BT (bilgisa­yarlı tomografi), MRG (manyetik rezonans görüntüleme)
Özet

Splenik arter anevrizması, splanknik arter yatağının en sık görülen anevrizma tipi olup karın içi anevrizmaları arasında aortik ve iliak ar­ter lezyonlarından sonra üçüncü sıklıktadır (1,2). Splenik arter anev­rizmaları ölümle sonuçlanan kanamalara neden olabileceğinden kli­nik önem taşımaktadır. Olguların yaklaşık %75' inden fazlası mortali­te ile sonuçlanabildiğinden erken tanı son derece önemlidir. Bu yazı­mızıda intraparankimal yerleşimli splenik arter anevrizması olan ve te­davi sürecinde rüptür gelişen erkek olguyu sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018