ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Fıtık Onarımı Sonrası Erken Dönem Ağrı Kontrolü
1 ursa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye  
3 Medicana International Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye  
4 Air Klinik İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye  
5 Ankara Umut Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.67674
Anahtar Kelimeler: İnguinal fıtık, laparoskopik onarım, postoperatif ağrı, lokal anestezik
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, laparoskopik total ekstraperitoneal fıtık onarımı sonrası gelişen erken dönem ağrıya yönelik farklı yöntemler ile uygulanan lokal anestezik ilacın etkinliğini ortaya koymaktır.

 

Yöntemler: Çalışmaya tek taraflı laparoskopik total ekstraperitoneal inguinal herni onarımı uygulanan 30 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak 10’ ar kişilik üç ayrı gruba ayrıldı. Yaş ortalaması 45,8±8,6 olan 1. gruba, fıtık onarımı sonrasında, operasyon sahasına, trokar giriş yerinden laparoskopik olarak yerleştirilen epidural (perifix) kateter yardımı ile ameliyat sonrası 0. saatten başlamak üzere 6 saat ara ile 24 saat süresince, 5cc levobupivakain hidroklorür uygulandı. Yaş ortalaması 44,9±11,5 olan 2. gruba, yapılan fıtık onarımı sonrasında, ameliyat sahasına vücut içerisinde eriyebilen bir materyal olan spongostan, dilimlenip hazırlanarak, levobupivakaine hidroklorür emdirilmiş olarak yerleştirildi. Yaş ortalaması 45,4±10,7 olan 3. grup ise kontrol hasta grubu olup, hastalara nonsteroid antiinflamatuvar (Diklofenak Sodyum 75mg intramuskuler) tedavisi verildi. Yapılan işlemler sonrasında hastalar 24 saat süresince (0, 6, 12, 18 ve 24. saatlerde) ağrı yönünden vizüel analog skala ile (en düşük 1, en yüksek 10 puan) değerlendirildi.

 

 

Bulgular: Gruplar arasında ağrı açısından visual analog scale (VAS) ile yapılan değerlendirme sonucunda, kateter yolu ile levopubivakaine uygulanan grup ile diklofenak sodyum tedavisi verilen grup arasında 0, 6, 18. saatlerde anlamlı fark (p<0,001) saptanırken, 12 (p=0,012) ve 24. (p=0,037) saatlerde fark saptanmadı. Levobupivakain emdirilmiş spongostan uygulanan 3. grup ile diğer iki grup karşılaştırıldığında ise ağrı değerlerinin diğer iki gruba kıyasla, değerlendirmenin yapıldığı tüm saatlerde anlamlı olarak düşük olduğu görüldü (p<0,001).

 

Sonuç: Ameliyat sonrası kateter yolu ile verilen aralıklı levobupivakain hidroklorür infüzyon tedavisinin, ameliyat sonrası gelişen erken dönem ağrıyı azaltmasına rağmen ağrı kontrolü açısından yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Levobupivakain hidroklorür emdirilmiş spongostanın preperitoneal alana uygulanması yönteminin, diğer iki tedavi yöntemine göre ameliyat sonrası gelişen erken dönem ağrı üzerine anlamlı derecede etkili ve güvenli olduğu görüldü.

 

Cite this article as: Şişman M, Kafadar MT, Sürgit Ö, Gözdemir M, İnan A. Early -Term Pain Management After Laparoscopic Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.67674

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018