ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Kadaverik Organ Bağışında Donör Yaşı Önemli Bir Faktör Müdür?
1 Department of General Surgery, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
2 Department of General Surgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 235-238
DOI: 10.5152/imj.2018.76094
Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, organ nakli, yaş
Özet

Amaç: Kadaverik organ bağışının ülke geneline göre nispeten yüksek olduğu bölgemizde daha çok yaşlı beyin ölümü olgularının organlarının bağışlandığı dikkat çekmiştir. Bu çalışmanın amacı bu gözlemi doğrulamak ve nedenini araştırmaktır.


Yöntemler
: 2011-2015 yılları arasında Bursa bölgemizde organ bağış kayıtları incelenmiş, organ bağışının donör yaşı ile ilişkisi araştırılmıştır. Organ bağışı yapılmayan donörlerin yakınlarına yönelik anket formu hazırlanmış ve cevaplar alınmıştır. Bağış alınamayanlar için hazırlanan 10 soruluk anket telefon görüşmesi ile uygulanmıştır.


Bulgular
: 2011-2015 yılları arasında Güney Marmara bölgesindeki (Bursa Bölgesi) hastanelerden toplam 750 beyin ölümü bildirilmiştir. Tüm olgularda organ bağışı oranı %32,3 (247 bağış) olup bu oran 30 yaş altı beyin ölümü olgularında anlamlı derecede düşük olup %23,82 dir (p: 0,026). Red gerekçeleri olarak, en sık dini nedenler ve vücut bütünlüğünün bozulmasının istenmemesi belirtilmiştir. Ulaşılabilen olgularda en çarpıcı cevap olarak “donörün sağlığında organ bağışı vasiyetinde bulunmaması” gerekçe olarak ileri sürülmüştür. Vasiyet durumunda ise olumsuz düşünen ailelerin %62'si organ bağışını kabul edebileceğini bildirmiştir.


Sonuç
: Kişilerin sağlığında vermiş olduğu beyanın, ailelerin organ bağışında bulunma kararlarını olumlu yönde etkileyebilecek en önemli faktörlerden biri olduğu görülmektedir.


Cite this article as
: Dündar HZ, Oflaz R, Çınar YS, Sarkut P, Özkan ÖF, Kaya E. Is Donor Age an Important Factor in Cadaveric Organ Donation? İstanbul Med J 2018; 19 (3): 235-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018