ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Tc-99m Çekimlerinde Nükleer Tıp Çalışanlarının Radyasyon Maruziyeti
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 268-272
DOI: 10.5152/imj.2018.69885
Anahtar Kelimeler: Elektronik dozimetre, radyasyon güvenliği, radyasyon dozu, Tc-99m radyofarmasötikleri
Özet

Amaç: Nükleer Tıp çalışanları, rutin görevlerini yerine getirirken iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaktadır. Çalışmamızda Tc-99m radyofarmasötikleri ile çalışanların maruz kalmış oldukları radyasyon dozlarının belirlenmesi ve yıllık dozların değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Nükleer Tıp hekimi, gama kamera teknikeri, hemşire, laboratuvar görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere, toplam 5 ayrı personelin dijital dozimetreler ile ölçümleri alındı. Dozimetreler bel hizasında olacak şekilde pozisyonlandırıldı.

 

Bulgular: Background düzeltmesinden sonra hekim, tekniker, hemşire, laboratuvar görevlisi ve temizlik personeli için bir aylık radyasyon dozları sırasıyla; 102,37±15.16 µSv, 110,8±7,5 µSv, 84,67±8,2 µSv, 111,8±7,1 µSv ve 106,5±12,27 µSv olarak tespit edildi.

 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda Nükleer Tıp bölümü çalışanları için, yıllık kümülatif radyasyon dozunun müsaade edilen doz limitleri içerisinde olduğu saptandı.

 

Cite this article as: Hızlı Y, Parlak Y, Göksoy D, Mütevelizade G, Gümüşer G, Sayit E. Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Working with Tc99m Radiopharmaceutical. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 268-72.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018