ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Çocukluk Çağının Nadir Bir Karın İçi Tümörü Sebebi: İnmemiş Testisin Burned-Out Tümörü
1 Department of Pediatric Surgery, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey  
2 Department of Radiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
3 Department of Pathology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 273-276
DOI: 10.5152/imj.2018.33254
Anahtar Kelimeler: İnmemiş testis, germ hücreli tümör, burned-out tumor, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme
Özet

Burned-out tümörü, testiste germ hücreli tümörün kısmen yada tamamen gerilemesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Klinik olarak lenf nodu metastazı yada metastatik bir neoplazmin başka bir bulgusunun saptanması ile tanımlanabilir. Sekiz aylık erkek hasta karın ağrısı ve hipospadias şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde karnın sol tarafında ele gelen kitle, skrotumda sol testisin ele gelmemesi ve hipospadias bulguları mevcuttu. Renkli doppler ultrasonografide vasküler akımın alınamadığı hipoekoik kitle tanımlandı. Laparoskopide inguinal bölgede ve karın içerisinde sol testisin olmadığı görüldü. Ancak retrovezikal alanda kahve renkli, düzgün yüzeyli ve sert kıvamda kopmuş bir kitle görüldü ve çıkarıldı. Histopatolojik incelemede canlı doku yoktu. İmmünohistokimyasal çalışmada ise germ hücreli tümör olarak değerlendirildi. Olgumuz çocuklarda inmemiş testiste gelişen ilk burned out germ hücreli tümördür. Biz bu olgu sunumunda inmemiş testiste gelişen burned out germ hücreli tümörün klinik ve radyolojik görüntülerini sunmayı amaçladık.

 

Cite this article as: Bakkal Ü, Onur MR, Saraç M, Tartar T, Kontaş O, Kazez A. A Rare Cause of İntraabdominal Mass in Childhood: Burned- Out Tumor of Undescenced Testis. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 273-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018