ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Derleme
Kronik Serebrospinal Venöz Yetmezlik ve Multipl Skleroz
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 214-218
DOI: 10.5152/imj.2018.03789
Anahtar Kelimeler: Serebral venler, venöz yetmezlik, liberasyon tedavisi, multipl skleroz
Özet

Multipl Skleroz (MS), Merkezi Sinir Sistemi’nin(MSS) demiyelinizasyonuna neden olan, patogenezi bilinmeyen kronik inflamatuar bir hastalığıdır. MS hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de, genellikle immünolojik kökenli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmalarda ekstrakraniyal venöz tıkanıklığın ve kronik serebrospinal venöz yetmezliğin, MS patogenezinde ve/veya onunla ilişkili klinik belirtilerin birçoğunda rol oynayabileceği öne sürülmüştür. Araşırmacılar kronik serebrospinal venöz yetmezlik tedavisi için; jugüler ve azigos ven anjiyoplastisini de içeren, 'liberasyon tedavisi' adını verdikleri bir yöntemi önermişlerdir. Serebral venöz sistem bozuklukları, Doppler ultrasonografi ve manyetik rezonans (MR) venografi gibi invaziv olmayan radyolojik yöntemler ve kateter venografi ve intravenöz ultrasonografi (IVUSG) gibi doğrudan invaziv radyolojik yöntemlerle teşhis edilebilir. Bununla birlikte, MS hastalarında kronik serebrospinal venöz yetmezliğin sıklığını ve rolünü araştıran çalışmaların sonucu genellikle birbiri ile çelişmektedir.


Cite this article as
: Şafak KY. Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency and Multiple Sclerosis. İstanbul Med J 2018; 19 (3): 214-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018