ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Potansiyel İlaç Etkileşimlerinin Önlenmesinde Serbest Eczanelerde Kullanılan Bilgisayarlı İlaç Etkileşimi Kontrol Programlarının Önemi: Klaritromisin ile Yapılan Bir Ön Çalışma
1 Department of Clinical Pharmacy, İstanbul Medipol University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pharmacology, İstanbul Medipol University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pharmaceutical Chemistry, İstanbul Medipol University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
4 Department of Pharmacology, University of Health Sciences School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.45712
Anahtar Kelimeler: : İlaç etkileşimi, bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol programı, advers ilaç reaksiyonları
Özet

 

Amaç: Çoklu ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen ilaç-ilaç etkileşimleri (DDI) advers ilaç reaksiyonlarının (ADR) en önemli nedenidir. İlaç hatalarından bir tanesi olarak sayılan DDI önlenebilir. Sağlık profesyonellerinin tıbbi ve pratik bilgilerinin yanında kullanacakları entegre bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol sistemleri, tek başlarına yeterli olmamakla beraber olası etkileşimlerin azaltılması için sağlık personeline yardımcı olabilir. Bu çalışmada ayaktan pediatri hastalarına reçete edilen klaritromisin ile potansiyel DDI’ların (PDDI) belirlenmesi ve önlenmesinde bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol sistemlerinin rolünün araştırılması amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Retrospektif gözlemsel reçete analizi niteliğinde olan bu çalışmada, 12 aylık periyotta (Ocak-Aralık 2016) pediatrik ayaktan hastalara solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile oral klaritromisin yazılan reçeteler İstanbul ili Üsküdar ilçesinde faaliyet gösteren ve çalışmaya katılmayı kabul eden, üç serbest eczaneden toplanarak müstahzar isim ve sayıları ile hasta demografik verileri (yaş, cinsiyet) kayıt edildi. PDDI’ler etkin madde bazında RxMediaPharma® programı ile tespit analiz edildi.


Bulgular
: On iki aylık periyotta 52 farklı hekim tarafından 266 adet müstahzarın reçetelendiği 100 adet reçete toplanmış olup, reçete başına ortalama müstahzar sayısı 2.66±1.11 idi. Tespit edilen 16 PDDI’nın 5’i klaritromisin (%31.25) ve 11 tanesi klaritromisin dışı (%68.75) idi. PDDI’ler şiddet bazında kategorize edildiğinde, toplam 16 etkileşimden 10 tanesi (%62.5) yüksek, 2 tanesi (%12.5) orta ve 4’ü (%25) düşük idi. Klaritromisin etkileşimleri ise: lidokain ile orta; metronidazol ve sultamisin (ampisilin/sulbaktam) ile ise minör kategorisinde idi.


Sonuç
: Hızlı erişim imkânı sağlayan bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol sistemleri tek başlarına yeterli olmamakla beraber PDDI’lerin önlenmesinde sağlık personeline yardımcı olabilir. Bu sistemlerin serbest eczanelerde kullanımı ilacın hastaya verilmesi esnasında yaşanacak olan DDI’ların önlenmesinde oldukça önem taşımaktadır.


Cite this article as
: Şimşek A, Macit Ç, Taner N, Berk B, Mercanoğlu G. The Importance of Computerized Drug Interaction Checker Programs to Avoid Potential Drug-Drug Interactions used in Community Pharmacies: A Preliminary Study with Clarithromycin. DOI: 10.5152/imj.2018.45712

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018