ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Ses kısıklığı olan hastalarda superior larengeal sinir bozukluklarının larengeal elektromyografi ile araştırılması
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Acıbadem Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Çorum, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.26032
Anahtar Kelimeler: Elektromiyografi, Larenks, Ses kısıklığı, Superior larengeal sinir
Özet

Amaç: Bu çalışmada ses kısıklığı olan hastalarda superior larengeal siniri etkileyen organik ve fonksiyonel larengeal patolojilerin larengeal elektromyografiye ( L-EMG ) yansıyan bulgularını araştırmayı amaçladık.Yöntemler: Hastaların tamamına rutin kulak burun boğaz muayenesi ve 70 derece 4 mm’lik teleskopla larenks muayenesi yapıldı. L-EMG incelemeleri Dantec-keypoint ( Medtronic-Denmark ) iki kanal portable cihazla yapıldı. EMG için 20 mm bipolar konsantrik iğne elektrotlar ( myoline spes medica, İtaly ) kullanıldı. İşlemin göreceli olarak ağrısız olması ve lokal anesteziklerin kasların fonksiyonlarını etkilebleceği düşüncesiyle hastalara lokal anestezi yapılmadı. Krikotiroid kas ve tiroaritenoid kas elektromiyografi yöntemiyle test edildi. 


Bulgular: Ses kısıklığı olan 24 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 11’ ( % 45.83 ) erkek, 13’ ü ( % 54.16 ) kadındı. Yaşları 15 ile 57 arasında değişiyordu ortalama yaş 37.62 idi. Toplam 96 kasa emg yapıldı. L-EMG 15 hastada patolojik ( % 62.5 ) üçünde bilateral patolojik bulundu. 20 kas patolojik ( % 20.8 ), 14’ü nörojen tutulum ( % 70 ), 4’ü ( % 20 ) zayıf aktivite yada aktivite alınamıyor, 2’si ( % 10 ) distonik aktivite gösteriyordu. Sağ KT kaslardan 8 tanesi ( 5 nörojen, 2 zayıf aktivite, 1aktivite alınmıyor ), sol KT kaslardan 5 tanesi ( 2 nörojen, 1 zayıf aktivite,2 distonik aktivite ) patolojikti. TA kaslardan sağ TA 4 hastada, sol TA 3 hastada nörojen tutulum gösteriyordu.


Sonuçlar
: Ses kısklığına neden olan patolojilerde superior larengeal siniri etkileyen nörojen yada miyojen tutulumlar olabileceği ve bunun aydınlatılmasında L-EMG’nin yardımcı bir uygulama olabileceği akılda tutulmalıdır. Cite this article as
: Öğreden Ş, Kaytaz A, Öz F, Adatepe NU, Şahin M. Investigation of superior laryngeal nerve disorders with laryngeal electromyography in patients with voice hoarseness. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.26032

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018