ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Pes Ekinovarusu Olan Çocuklarda Tibialis Anterior Tendon Transferinin Metatarsus Adduktus Deformitesine Etkisi
1 Metin Sabancı Baltaiimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.15807
Anahtar Kelimeler: Tibialis anterior tendon transferi, metatarsus adduktus, pes ekinovarus, çarpık ayak
Özet

 

Amaç: Pes ekinovarus (PEV) sekellerine ve nükslerine bağlı ayağın dinamik süpinasyonun tedavisinde tibialis anterior tendon transferi oldukça sık uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde tibialis anterior tendonunun insersyosu ayak medialinden orta hatta taşınmaktadır. Dolayısı ile tibialis anteior kasının ayak ortasını medialden laterale doğru iterek metatarsus adduktus deformitesini düzeltici yönde etki gösteren bir kuvvet vektörü oluşmaktadır. Ancak tibialis anterior tendon transferinin PEV in kompanentlerinden biri olan metatarsus adduktus deformitesi üzerine olan etkisi hakkında yeterli literatür bilgisi bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı tibialis anterior tendon transferinin metatarsus adduktus deformitesi üzerine olan etkisini araştırmaktır.


Yöntemler
: Kliniğimiz dijital arşivinden faydalanılarak 2007-2015 yılları arasında PEV tanısı ile tibialis anterior tendon transferi yapılan 11 hastanın 16 ayağı çalışmaya dahil edildi. Hastaların basarak çekilmiş olan ayak ap grafileri üzerinden operasyon öncesi ve sonrası talus-1. metatars açısı, talokalkaneal açı ve 4. metatars metafizyel açı ölçümler yapılararak metatarsus adduktus deformitesinin düzelme miktarı istatiksel olarak değerlendirildi.


Bulgular: Ortalama 26±15 aylık takip sonrası tendon transferi cerrahisinden sonra talus-1. metatars açısı 18.8 ±1 dereceden 10.9 ±6 18.8 ±1 dereceye, talokalkaneal açı 22.5±8.6 dereceden 24.4±9.3 deceye, 4. metatars-metafizial açı ise 38 ±14 dereceden 27 ±11 dereceye geriledi. Talus-1. metatars açısı ve 4. metatars-metafizial açıda istatiktiksel olarak anlamlı radyolojik düzeltme gözlemlenirken (p <0.05), talokalkaneal açıda istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gözlenmedi (p = 0.51).


Sonuç
: Pes ekinovaruslu çocuklarda tibialis anterior tendon transferi, metatarsus adduktus deformitesinde radyolojik düzelme sağlamaktadır. Bunun nedeni, pes ekinovarusta tibialis anterior tendonunun ayakta dorsifleksor / evertor olarak değil invertör olarak çalışmaya başlaması olarak düşünülebilir. Sonuç olarak ibialis anterior tendon transferi uygulanan hastalarda metatarsus adduktus deformitesi için ek cerrahi uygulaması gerekliliği yeniden gözden geçirilmelidir.


Cite this article as
: Özyalvaç ON, Kırat A, Akpınar E, Dinçel YM, Özkul B, Bayhan Aİ. The effect of tibialis anterior tendon transfer on metatarsus adductus deformity in children with clubfoot. İstanbul Med J 2018; DOI: 10.5152/imj.2018.15807

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018