ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Notaljia Parestetika: Nöropatik Ağrının Nadir Bir Nedeni
1 Department of Orthopedics and Traumatology, Süleyman Demirel University School of Medicine, Isparta, Türkiye  
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Artvin State Hospital, Artvin, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 186-188
DOI: 10.5152/imj.2018.72687
Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, notaljia parestetika, hiperpigmentasyon
Özet

Notaljia parestetika T2-T6 spinal sinirlerin dağılım alanında yanıcı, batıcı vasıfta sırt ağrısına eşlik eden kaşıntılı hiperpigmente cilt lezyonu ile giden klinik bir tablodur. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Notaljia parestetika görece olarak sık karşımıza çıkan fakat çoğu zaman gözden kaçan bir patolojidir. Hastalar kaşıntı şikayetlerinin ön planda olması nedeni ile genellikle dermatoloji kliniklerine başvurmakta ve tanıda gecikme ya da atlanma yaşanmaktadır. Yaşam kalitesini düşürmesi nedeniyle erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu yazıda kliniğimize başvuran altmış beş yaşında erkek hasta literatür eşliğinde tartışılmıştır

 

Cite this article as: Kovalak E, Aydoğan Ç. Notalgia paresthetica: A rare cause of neuropathic pain. İstanbul Med J 2018; 19: 182-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018