ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Transvers Testiküler Ektopi: İki Olgu Sunumu
1 Department of Pediatric Surgery, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 183-185
DOI: 10.5152/imj.2018.88557
Anahtar Kelimeler: Transvers testiküler ektopi, Persistant Müllerian kanal sendromu, testis, cerrahi
Özet

 

Transvers testiküler ektopi (TTE) nadir görülen, her iki testisin birlikte aynı hemiskrotuma göç etmesi ile oluşan ve genellikle inguinal herni ile ilişkili olan konjenital bir anomalidir. Olguların yaklaşık %20’ sinde Persistant Müllerian Kanal Sendromu ile birliktelik vardır. Bu çalışmada 1 olgumuza Persistant Müllerian Kanal Sendromunun eşlik ettiği TTE’li 2 olgumuzu sunduk. TTE tedavisinde farklı yaklaşımlar tarif edilmiştir. Tedavinin temeli testis dokularının korunması ve varsa Müllerian Kanalın çıkarılmasıdır.

 

Cite this article as: Tatar T, Saraç M, Bakal Ü, Canpolat Ş, Kazez E. Transverse Testicular Ectopia: Two Case Reports. İstanbul Med J 2018; 19: 179-81.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018