ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Psoriazis ve NOS3 Gen Fonksiyonel Varyantları Arasında Bir İlişki Var mıdır?
1 Department of Medical Biology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Dermatology, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep, Türkiye  
3 Department of Medical Genetics, Hitit University School of Medicine, Çorum, Türkiye  
4 Department of Hematology, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 152-157
DOI: 10.5152/imj.2018.05658
Anahtar Kelimeler: Psoriazis, Endotelyal nitrik oksit sentaz geni, G894T, VNTR
Özet

 

Amaç: Psoriazis (Ps) etyolojsi tam olarak anlaşılamayan kronik, immünite ile ilişkili enflamatuar bir deri hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı Ps hastalığı yatkınlığı ile endotelyal nitrik asit sentaz (NOS3) geni G894T (rs1799983) ve değişken sayılı ardışık tekrar (VNTR) varyantları arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

 

Yöntemler: Bu calışma aynı bölgeden seçilen 74 sağlıklı kontrole ilaveten 74 Ps hastası olmak üzere kontrollü vaka çalışmasıdır. NOS3 gen variantları Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve/veya PZR-Sınırlayıcı enzim parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) ile analiz edilmiştir.

 

Bulgular: NOS3 G894T TT genotipi ve T alleli sağlıklı kontrollere göre Ps hastalarında daha fazla bulunuyordu (p=0.000, p=0.001, sırasıyla). NOS3 VNTR varyant BB genotipi ve B alleli hasta grubunda konrol grubuna göre daha fazlaydı (p=0.005, p=0.000 sırasıyla). NOS3 VNTR AA genotipi hasta grubunda azdı (p=0.027). Ancak artrit, Ps alan ve şiddet indeksi (PASI), başlangıç yaşı ve aile hikayesine göre yapılan analiz NOS3 G894T ve NOS3 VNTR genotipleri arasında önemli bir ilişki ortaya koymadı (p>0.05).

 

Sonuç: Bu sonuçlar NOS3 G894T ve VNTR varyantların Türk topluluğunda Ps ile ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Ancak, Ps oluşmasında NOS3 varyantlarının genetik rolünü anlamak için ileri çalışmalar gerekmektedir.

 

Cite this article as: Pehlivan S, İnalöz S, Nursal AF, Gülel A, Pehlivan M. Is there any Association between the Functional Variants of the NOS3 Gene and Psoriasis? İstanbul Med J 2018; 19: 152-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018