ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Otoskleroz cerrahisi fonksiyonel sonuçları
1 Department of Otolaryngology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J ; : -
DOI: 10.5152/imj.2018.87049
Anahtar Kelimeler: Otoskleroz, stapedotomi, hava kemik aralığı
Özet

 

Amaç: Otoskleroz tanısıyla stapedotomi yapılmış olan olgularda odyolojik değişkenleri değerlendirmek ve işitme kazancını etkileyen faktörleri incelemek.
 

Yöntemler: Orta kulak eksplorasyonu yapılmış 114 hastanın retrospektif taraması yapıldı. Saf ses odyometrik incelemede hava iletim eşikleri 250-6000 Hz arası, kemik iletim eşikleri ise 500-4000 Hz arasında incelendi. Postoperatif hava kemik aralığı (HKA), HKA değerindeki değişim ve yüksek frekans kemik iletimindeki değişim primer olarak incelendi. Farklı çapta piston kullanılan hastaların sonuçları kıyaslandı.

 

Bulgular: Stapes taban fiksasyonu tespit edilen 83 hasta çalışmaya dahil edildi. Postoperatif havayolu eşiklerinde tüm frekanslarda anlamlı azalma tespit edilirken, kemik yolu eşiklerinde sadece 2000 Hz’te anlamlı bir azalma tespit edildi (p=0.001). HKA’de en yüksek kazanç 500 Hz’te elde edildi. Postoperatif hava yolu saf ses ortalaması, 0.6 mm çaplı protez kullanılan hastalarda anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi. Postoperatif HKA ortalaması ve 2000 ve 4000 Hz’teki değerleri, 0,8 mm piston çapı kullanılan hastalarda anlamlı olarak daha düşük idi (p<0.05). 2000 Hz’teki HKA değişimi, 0,6 mm çaplı piston kullanılan hastalarda anlamlı olarak daha düşük idi (p=0.029). Yüksek frekans kemik eşikleri ortalamasındaki değişim 58 hastada (%69,8) pozitif iken, 25 hastada (%30,1) negatif değerdeydi. Farklı piston çapları arasında, yüksek frekans kemik eşikleri açısından fark saptanmadı.
 

Sonuç: Stapedotomi sonrasında hava yolu eşiklerinde tüm frekanslarda kazanç sağlanmıştır. Çalışmamızda, preoperatif kemik yolu eşikleri ne kadar düşükse, HKA kazancının o kadar fazla olduğu tespit edildi. 0.8 mm çaplı piston kullanılanlarda, 0,6 mm çaplı piston kullanılan hastalara göre 2000 ve 4000 Hz’te anlamlı avantaj elde edilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018