ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Multiple Skleroz ve Uveit Birlikteliği
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Istanbul Med J 2018; 19: 69-72
DOI: 10.5152/imj.2018.08456
Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, üveit, interferon
Özet

 

Multipl skleroz (MS) olgularında, optik nöropatiden daha az sıklıkta görülen ve farklı tedavi yaklaşımları gerektirebilen üveit tablosunun muayene ve takipte akılda bulundurulması önem taşımaktadır. Biz bu yazıda, üveit ve MS tanısı alan iki olguyu sunarak sık görülmeyen MS ile üveit birlikteliğine dikkat çekmek istedik.

 

Cite this article as: Söylemez C, Ufuk E, Erdal Y, Avcı Gülen K, Saçak Ş. Association of multiple sclerosis and uveitis. İstanbul Med J 2018; 19: 69-72.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018