ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Retroperitoneal Silyalı Foregut Kisti: Nadir Bir Malformasyon
1 Department Of Pathology, Ahi Evran University Training and Research Hospital, Kırşehir, Turkey  
2 Department Of Pathology, Ufuk University Medical Faculty, Ankara, Turkey  
3 Department Of General Surgery, Ahi Evran University Training and Research Hospital, Kırşehir, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 62-65
DOI: 10.5152/imj.2018.83788
Anahtar Kelimeler: Retroperiton, foregut kisti, malformasyon
Özet

 

Foregut kisti (FC), silyalı psödostratifiye kolumnar epitel, subepitelyal bağ dokusu, düz kas tabakası ve dış fibröz kapsül olmak üzere dört tabakadan oluşan nadir, benign, soliter bir kisttir. FC'ler bronkojenik, enterogastrik ve diferansiye olmayan olarak sınıflandırılır. Friedreich lezyonu ilk kez 1857'de tanımlamış ve doğuştan kökenini öngörmüştür. Retroperitoneal bölgede ortaya çıkan ve diğer retroperitoneal kistik kitle lezyonlarından ayrılması zor bir FC sunuyoruz. 27 yaşındaki bayan, yan ağrısı ile başvurdu. Karın BT'sinde, mide posterioru, sol böbrek üst kutbu ve pankreas arasına yerleşmiş yaklaşık 7,8 cm çapında kistik bir lezyon izlendi. Total kistektomi yapıldı. Makroskopik incelemede, ince bir kapsülle çevrili, visköz, sarımsı sıvı bulunan 7,8x6 cm uniloküle bir kist ortaya çıktı. Lezyonda katı bir bileşen yoktu. Cerrah kistin çevresindeki organlarla devam etmediğini doğruladı. Mikroskopi kistin dört tabakadan oluştuğunu gösterdi. Fokal alanlarda, duvarda seromüköz bezler görüldü. Malignite bulgusu yoktu. Bu bulgularla olguya retroperitoneal silyalı foregut kisti tanısı verildi. Karında veya retroperitoneumda yer alan FC son derece nadirdir ve İngilizce literatürde az sayıda olgu bildirilmiştir. Karın içi ve retroperitoneal yerleşim yerleri, erken embriyonik evredeki plevroperitoneal kanalların varlığı ile açıklanmıştır. Lenfanjiomlar, kistik pankreas tümörleri, psödokistler, hematomlar ve retroperitoneal kistik kitlelerin ayırıcı tanısında FC düşünülmelidir.

 

 

Cite this article as: Kilitçi A, Umudum H, Memiş O. Retroperitoneal ciliated foregut cyst: a rare malformation. İstanbul Med J 2018; 19: 62-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018