ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Quercetin'in Karaciğer Iskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi
1 Clinic of General Surgery, Erzin State Hospital, Hatay, Turkey  
2 Clinic of General Surgery, Sason State Hospital, Batman, Turkey  
3 Clinic of General Surgery, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey  
4 Clinic of General Surgery, Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
5 Clinic of General Surgery, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2018; 19: 47-51
DOI: 10.5152/imj.2018.72325
Anahtar Kelimeler: Quercetin, iskemi reperfüzyon, karaciğer hasarı, pringle manevrası, fare modeli, antioksidan
Özet

 

Amaç: Bu çalışma, farelerde oluşturulan karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında quercetinin etkilerini değerlendirmek için tasarlandı.

 

Yöntemler: 24 adet, 5-6 aylık, 200-250 g ağırlığında dişi Wistar-Albino fare çalışmaya alındı. Sham grubunda anestezi indüksiyonundan 15 dakika sonra laparotomi yapıldı. İskemi oluşturulmadı. Diğer gruplarda Hepatik pedikül (portal ven, hepatik arter, safra kanalı) bulundu ve atravmatik mikrovasküler klemp yardımıyla iskemi oluşturuldu. Bu sırada batına serum fizyolojik ile ıslatılmış gaz serildi. Çalışma grubunda laparotomi ve iskemi-reperfüzyondan önce periton içine quercetin verildi. Karaciğer sol lobdan alınan doku örnekleri ışık mikroskobu altında hasar açısından incelendi. Hepatik iskemi-reperfüzyon hasarı ve Quercetin'in anti-oksidan etkisini değerlendirmek için total oksidan durum ve total anti-oksidan durum değerleri ölçüldü. Oksidatif stres indeks hesaplandı. 

 

Bulgular: Kontrol grubunda, AST, ALT ve LDH değerleri sham ve çalışma grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001). Ortalama total anti-oksidan durum, total oksidan durum ve oksidatif stres indeks değerleri çalışma grubunda, kontrol grubundan düşük bulunmasına rağmen bu farklılık anlamlı bulunmadı (p>0,05). Çalışma grubunda kontrol grubuna kıyaslandığında belirgin olarak düşük vakuolizasyon ve sinozidal dilatasyon izlendi (p<0,05). Nekroz ve apoptoz için çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05).

 

Sonuç: Tüm sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, anti-inflamatuar, anti-agregan ve anti-oksidan özelliklere sahip bir çok molekülü bünyesinde bulunduran Quercetin, hepatik iskemi-reperfüzyon hasarında koruyucu olabilir.

 

Cite this article as: Bahadir HM, Sarigoz T, Topuz Ö, Sevim Y, Ertan T, Sarıcı İŞ. Protective effects of quercetin on hepatic ischemia-reperfusion injury. İstanbul Med J 2018; 19: 47-51.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018