ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Akciğer Kanserinin Klinik Olarak Saptanan Tirod Metastazı: Nadir Bir Olgu
1 Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
2 Emergency and First Aid Program, Vocational School of Health Services KTO Karatay University, Konya, Turkey  
3 Department of Pathology, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 255-259
DOI: 10.5152/imj.2017.32656
Anahtar Kelimeler: Tiroid, metastaz, akciğer kanseri
Özet

Tiroidin metastatik tümörleri yaygın olarak görülen primer tiroid tümörlerine kıyasla son derece nadirdir. Yazımızda primer akciğer adenokarsinomlu ve tiroidde tek metastatik nodülü olan nadir bir olguyu sunmayı amaçladık. 55 yaşında ev hanımı bayan hasta, boyunda şişlik ve hafif nefes darlığı şikâyeti ile acil servisimize başvurdu. Radyolojik incelenmesinde; retrosternal uzanımlı tiroid, sağ akciğerde kitle ve bilateral plevral efüzyon, ve beyin, tiroid, mediastinal lenf nodu ve sol akciğer metastazları saptandı. Dispne göğüs drenajından sonra düzeldi. Sitolojik inceleme ve biyopsiler yapıldı. Histopatolojik ve immünhistokimyasal incelemeleri sonucunda primer akciğer adenokarsinomu tiroid metastazı saptandı. Plöredez sonrası hasta komplikasyonsuz şekilde taburcu edildi. Tiroidin primer tümörleri daha sık ve genellikle iyi huylu tümörler olmasına rağmen özellikle renal hücreli karsinom, meme ve akciğer kanseri öyküsü olan hastalarda metastaz her zaman akılda tutulmalıdır.

 

 

Cite this article as: Çalık M, Çalık SG, Eren Karanis Mİ, Esme H. Clinically Significant Thyroid Metastasis of Lung Cancer: A Rare Case Report. İstanbul Med J 2017; 18: 255-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 13.12.2018