ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Kolonun Meduller Karsinomu; Nadir Bir Olgu
1 Department of General Surgery, Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
2 Department of Pathology, Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 251-254
DOI: 10.5152/imj.2017.80269
Anahtar Kelimeler: Medüller, kolon, kanser
Özet

Medüller karsinomlar tüm kolorektal kanserlerin % 0.1’inden azını oluşturan ve nadir saptanan tümörlerdir. Bu tümörlerin andiferansiye görünümü ve yüksek mitotik aktivitesi nedeni ile özellikle kötü diferansiye kolorektal karsinomlar ile tanı karışıklıklarına yol açabilmektedir. Andiferansiye görünümüne karşın prognozu iyi olan kolonik adenokarsinomların bir alt tipidir. Solid büyüme paterni göstermesi ve yüksek mikrosatellit instabiliteye sahip olması medüller karsinomları diğer kolorektal karsinomlardan ayıran önemli özelliklerdir. Sıklıkla sağ kolonda yerleşir, ileri yaş bayan hastalarda görülür ve lenf nodu metastaz insidansı düşük olan tümörlerdir. Bu olguda, karın ağrısı ve rektal kanama şikayeti ile başvuran, transvers kolon lokalizasyonunda 5 cm çaplı kitle lezyonu saptanan, rezeksiyon sonrası patoloji sonucu kolonun medüller kanseri olarak gelen hastayı sunmayı amaçladık.

 

 

Cite this article as: Cite this article as: Bağ H, Kar H, Cin N, Avcı A, Peker Y, Durak E. Colonic Medullary Carcinoma: A Rare Case. İstanbul Med J 2017; 18: 251-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018