ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Konjenital Radioulnar Sinositozlu Hastada Annuler Bağ Hipertrofisine Bağlı Kilitlenme: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Department of Hand and Upper Extremity Surgery, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Hand Surgery, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Orthopedics and Traumatology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Istanbul Med J 2017; 18: 242-244
DOI: 10.5152/imj.2017.26937
Anahtar Kelimeler: Konjenital, radioulnar sinositoz, annuler bağ
Özet

Konjenital Radioulnar sinositoz nadir görülen fakat zorlayıcı konjenital dirsek anomalilerindendir. Hastaların ön kol rotasyonları ciddi olarak kısıtlanmışken çoğu olguda dirsek fleksiyon ve ekstansiyonu etkilenmez. Olgumuz konjenital radioulnar sinositozlu 11 yaşında erkek çocuğuydu. Sağ dirseğinde ani gelişen hareket ile rahaztsız edici ses gelmesi şikayeti vardı. Ağrılı sürtünme ve bazen dirseğini ekstansiyondan fleksiyona getirirken kilitlenme oluyordu. Travma öyküsü yoktu. Manyetik rezonans incelemesinde radius başı ve kapitellum arasında yer kaplayan bir doku görüldü. Açık cerrahi uygulandı. Radius başı ve kapitellum arasında annuler bağın hipertrofik olduğu görüldü. Hipertrofik bağ eksize edildi. Cerrahi sonrası hastanın hareket ile sürtünme sesi ve kilitlenme şikayetleri tekrar etmedi.

 

 

Cite this article as: Aykut S, Öztürk K, Şencan A, Büyük F. Elbow Locking Caused by Annular Ligament in a Patient with Congenital Radioulnar Synostosis: A Case Report and Literature Review. İstanbul Med J 2017; 18: 242-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018