ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Olgu Sunumu
Nadir Bir Olgu: Segmental Testis Enfarktı
1 Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye  
2 Bilecik Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Bilecik, Türkiye  
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 236-238
DOI: 10.5152/imj.2017.56514
Anahtar Kelimeler: Enfarkt, segmental, testis
Özet

Bu çalışmada nadir rastlanan segmental enfarktın, akut skrotumun ayırıcı tanıları arasında değerlendirmesini amaçladık. Ani skrotal ağrı nedeniyle başvuran 32 yaşındaki hastanın radyolojik değerlendirme sonucu testiste kanlanmayan kitle tespit edilmiş.Tümör markırları negatif olan hastaya parsiyel orşiektomi yapılmış.Segmental enfarkt tespit edilmiş. Akut skrotumun klinik ve radyolojik bulgular birlikte değerlendirilerek ayırıcı tanılar arasında segmental enfarkt da olabileceği göz önünde bulundurularak gereksiz orşiektomilerin önüne geçilmelidir. Bu tür hastalarda progresyon yoksa takip edilebileceği de akılda tutulmalıdır.

 

 

Cite this article as: Karabulut İ, Yılmaz AH, Koç M, Demirdöğen ŞO. A Rare Case: Segmental Testicular Infarction. İstanbul Med J 2017; 18: 236-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 19.10.2018