ISSN 2619-9793 | E-ISSN 2148-094X
Özgün Araştırma
Primer Lenfositik Sikatrisyel Alopesiler: 36 Vakanın Retrospektif Analizi
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziemir Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, İzmir, Türkiye  
4 Güven Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, Ankara, Türkiye  
Istanbul Med J 2017; 18: 218-221
DOI: 10.5152/imj.2017.32767
Anahtar Kelimeler: Alopesi, sikatrisyel, epidemiyoloji
Özet

Amaç: Sikatrisyel alopesiler (SA) kıl folikülünde geri dönüşümsüz hasar yaparak kalıcı saç kaybına neden olan bir grup bozukluktur. Bu çalışmanın amacı primer lenfositik sikatrisyel alopesi (PLSA) tanısı alan hastaların klinik ve demografik özelliklerini incelemektir.

 

Yöntemler: 2000-2010 yılları arasında polikliniğimize başvuran, histopatolojik olarak PLSA tanısı alan hastaların demografik özellikleri, dermatolojik muayene bulguları, özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri, histopatolojik tanıları, tedavi seçenekleri ve tedaviye alınan yanıtlar retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya 36 hasta dahil edildi. Skalpten yapılan histopatolojik inceleme ile 26 hastada liken pilanopilaris (LPP), 7 hastada diskoid lupus eritematozus (DLE), 3 hastada Brocq’un psödopeladı (PB) ile uyumlu bulgular saptandı. 36 hastada ilk seçenek olarak en çok uygulanan tedavi seçeneği intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu (ILKS, n=16, 44,4%), ikinci sırada ise hidroksiklorokindi (n=10, 28%). 36 hastadan 19’u ilk tedavilerden fayda görmüşken, 17 hastada başka bir tedavi seçeneğine geçilmişti. Hastaların en çok fayda gördüğü tedavilere bakıldığında; LPP hastaları en çok ilk sırada hidroksiklorokin tedavisinden, ikinci sırada ILKS uygulamasından fayda görmüştü. DLE hastalarında en çok fayda görülen tedavi hidroksiklorokin iken, PB hastaları ise sırasıyla hidroksiklorokin, sistemik kortikosteroid, topikal kortikosteroid tedavilerinden fayda görmüştü.

 

 

Sonuç: PLSA’ler sıklıkla orta yaş kadınlarda, daha çok LPP şeklinde görülen bir antitedir. Bu çalışmada hastaların en çok fayda gördüğü tedaviler ILKS ve hidroksiklorokindir.

 

 

Cite this article as: Akdoğan N, Karaduman A, Ersoy Evans S, Hapa A, Elçin G, Erkin G, et al. Primary Lymphocytic Cicatricial Alopecia: A Retrospective Analysis of 36 Patients. İstanbul Med J 2017; 18: 218-21

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 15.10.2018